2. medzinárodné stretnutie k projektu Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť v Budapešti

Dátum: 
23.01.14 - 24.01.14

Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť
v Budapešti, 23.-24.01.2014