Naši partneri

 Slovenská republika

 

 

TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Bratislava

OZ Partner 07, Dunajská Streda

KABA SLOVENSKO, Martin

Asociácia lektorov a kariérových poradcov

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda

 

 Európska únia

 

Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft., Maďarsko

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., Maďarsko

LENO CONSULTING, Francúzsko

Morjan European Vocational Education and Training (MJ EU VET), Holandsko

Napra Forgó Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft., HU
ibis acam Bildungs GmbH, Rakúsko

IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi.“, Česká republika

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turecko

Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S., Turecko

Merseyde Expanding Horizons, Spojené kráľovstvo

Kecioren Municipality, Turecko

Institut Technologii Eksploatacji - PIB, Poľsko

M.M.C Management center Limited, Cyprus

Endurance, Holandsko

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Maďarsko

Fundatia Crestina Diakonia Filiala Sfantu Gheorghe, Rumunsko

Voctional Rehabilitation Consultants, Spojené kráľovstvo