Celoživotné vzdelávanie - Leonardo da Vinci

 

Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť

Career guidance and counselling – basis for a better future

 

Program Celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci

Trvanie projektu 01.08.2013 – 31.07.2015

 

Cieľ:

 

Prispieť k zlepšeniu kvality, zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce medzi inštitúciami

pôsobiacimi v oblasti kariérového poradenstva, odborného vzdelávania na medzinárodnej úrovni, prispieť k profesionalizácii a zvyšovaniu vedomostnej úrovne poradenského personálu a zabezpečiť efektívne prepojenie medzi odbornými školami, aktérmi trhu práce a

inštitúciami.

www.careercare.eu/