Cezhraničná spolupráca SK-HU

 

UČME SA JEDEN OD DRUHÉHO!

 

Cezhraničná spolupráca v oblasti realizácie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých – Program TÁMOP

Trvanie projektu 01.09.2012 – 31.07.2014

 

Cieľ:

 

Prenos, rozvoj a adaptácia vzdelávacieho programu Akadémiou vzdelávania zameraného na odborné a ďalšie vzdelávanie dospelých v vyvinutého v rámci európskej partnerskej spolupráce

s  neziskovou organizáciou  Regionális Szociális Forrásközpont a následne  intergovaného do systému vzdelávania dospelých, určeného pre ďalšie vzdelávanie odborníkov a klientov s názvom „Osobnostný tréning zakladajúci sa na kognitívno-behaviorálnej terápií”.